Welkom op onze site!

De Landelijke Studiegroep Zwerfstenen is een kenniscentrum en heeft als doel het verzamelen, bestuderen en onderzoeken van zwerfstenen en de daarmee opgedane kennis en ervaring uit te dragen. Daarnaast het bevorderen van de belangstelling voor zwerfstenen en zwerfsteengeologie en het behouden van het geologisch erfgoed.